Du kender det sikkert godt.

Du bliver indkaldt til et møde, men der medfølger ingen dagsorden😯.

Og hvordan skal du så vide, hvad der skal tales om, og om der er noget, du skal forberede🤔?

Det ved du ikke.

Så næste gang det sker, kan du f.eks. sende den her mail videre, for i dag får du nemlig opskriften på, hvordan du skriver en dagsorden, som dine mødedeltagere vil elske. 

Du kan bruge den som skabelon, hvis det er dig selv, der har ansvaret for organisationens møder og daglige agenda.

 

En dagsorden skal

 

✔ beskrive, hvad mødet handler om

✔ beskrive, hvilke emner, der skal tales om på mødet

✔ vise, hvilke punkter, der er til dialog, hvilke, der er til orientering og hvilke, der er til beslutning

✔ hvilken årsag der er til at afholde mødet

 

Du kan skrive en dagsorden efter denne skabelon

 

Titel 

Øverst på dagsordenen bør fremgå, hvad mødet handler om.

 

Dato, tidspunkt, lokation og deltagere 

Dagsordenen bør angive, hvornår mødet holdes, i hvilket tidsrum og på hvilken lokation – og der må gerne stå, hvem der er inviteret til mødet, så alle deltagere har en fornemmelse for, hvem der er med til mødet.


Indhold

Dagsordene skal skabe et konkret, klart og tydeligt billede af mødets indhold. Deltagerne skal kunne læse ud fra dagsordenen, hvad der skal tales om, og om der er forberedelse involveret.

Hvert emne skal have sit eget punkt på dagsordenen.

Nogle hovedpunkter kan indeholde underpunkter. Det skal derfor stå tydeligt, hvad der er hvad.

Ofte er første punkt på en dagsorden “Godkendelse af sidste mødes referat” – mens sidste punkt ikke så sjældent handler om “Eventuelt”.

 

Eventuelt 

Her har mødedeltagerne mulighed for at bringe andre punkter på bordet end dem, mødelederen har skrevet i dagsordenen. Deltagerne kan med fordel oplyse om punkter til “Eventuelt”, når mødet begynder, så der planlægges tid til det sidste agenda-punkt.

 

Næste møde 

Det er altid en god ide at aftale tid til næste møde, hvis der skal være et, når deltagerne alligevel er samlet. Af den grund er det smart at sætte et sådant punkt på dagsordenen, så deltagerne kan afstemme kalender i samme ombæring som mødet afsluttes.

 

Rigtig god fornøjelse med at skrive din dagsorden (eller sende den videre til nogle, der kan bruge sådan en skabelon) 🤗.