Optimering & Udvikling

Optimering handler om at forbedre processer og arbejdstid ved hjælp af bl.a. sund fornuft, “Lean”-værktøjer og teorier om udviklingsprocesser, organisationsledelse, management og kommunikation. 

“LEAN” betyder “trimmet”. Dvs. en proces, der er trimmet for spild i form af bl.a. tidsspild og ressourcespild.

Der er fordele i at minimere spild, både hvad angår produktivitet og bundlinje. Og det er sund fornuft at skabe arbejdspladser og organisationer, hvor medarbejderne kan yde deres optimale. 

Derfor går optimering og udvikling hånd i hånd – for uden udvikling lander du i afvikling. 

Jeg kan hjælpe dig med organisationsudvikling og optimering af mennesker og processer.

Skræddersyede forløb til din virksomhed

Uanset om dit behov for optimering ligger på et enkelt område eller inkluderer flere områder, vil et forløb altid blive skræddersyet til din specifikke virksomhed eller organisation.

Forløbet henvender sig til såvel offentlige som private aktører.

Ingen virksomhed eller organisation er ens. Det tager processen højde for.

Forløbet designes og gennemføres ud fra den virkelighed, som I står i. Og dér, hvor jeres arbejdsplads skal hen. Dette sker i tæt samarbejde med ledere og medarbejdere.

Varigheden af et forløb er forskelligt. Det kan gennemføres i kortere eller længere intervaller. Det afhænger af fokusområdet i optimeringsprocessen. 

Der kan vælges at sættes ind på lederniveau eller medarbejderniveau, eller dette kan inkluderes i et samlet forløb. 

Et organisationsudviklingsforløb sker i 3 spor, og er altid skræddersyet virksomhedens specifikke behov: 

1. Fælles workshops

2. Individuelle samtaler

3. Planlægning. De tre spor kan variere i længde, men et helt udviklingsforløb spænder mellem 3 – 12 måneder. 

Fællesmøder og Personanalyse

Som det første afholdes et informationsmøde for alle medarbejdere og medarbejdere og ledere besvarer en DISC Personanalyse, og får en individuel personlig tilbagemelding.

Samtalerne er fortrolige, og der etableres en handlingsplan med emner, som den pågældende gerne vil sætte fokus på.

Der er løbende dialog/sparring og tilbagemelding til ledelsen. 

Der bliver eventuelt lavet en 360gr.sanalyse af ledelsen og i disse tilfælde melder medarbejderne anonymt
ind på ledelsen løbende. Der Der afholdes løbende møder med planlægningsgruppen (leder, medarbejderrepræsentant og jeg)
for evaluering og justering af forløb.

 

Som en videre del af optimeringsforløbet, afholdes der fællesworkshop-spor med forskellige workshop-indhold, – alt afhængig af virksomhedens behov.

Det kan være:

  • Kommunikation med udgangspunkt i DISC analyserne
  • 5S-workshops, hvor der er fokus på orden og ryddelighed
  • Personlig Effektivitetsworkshop, – med efterfølgende individuel sparring
  • Workshop omkring Procesoptimering

Et organisationsudviklingsforløb afsluttes altid med en fælles evaluering, – og kig ind i fremtiden.

Resultaterne du vil opnå i et optimeringsforløb

Mere effektive medarbejdere 

f

Strømlinede processer uden spildtid

Effektivitet, overblik og prioritering

Optimeringspotentialet er ofte gemt i gamle vaner

Du kan have brug for et optimeringsforløb uden egentlig helt at være klar over det.

Den måde du arbejder på er sikkert vanebaseret. Du tænker måske ikke nøjere over, hvor og hvordan du har indrettet dig. 

Men tænk engang, hvis der faktisk var mulighed for at spare tid og gøre ting meget lettere end de er i dag.

Jeg spotter hurtigt, hvor mulighederne for optimering ligger. Tit er det steder, hvor mine kunder aldrig ville kigge.

Eksempler på optimeringsområder

Vision, Mission og Værdier

Personlig Effektivitet

Ledersparring

Procesoptimering

Konflikthåndtering

Teambuilding

DISC Personanalyse

Kommunikation

Forandrings-
parathed

Andre siger om organisationsudviklingsforløb

Steen Søndergaard, Direktør, V-R Gruppen Forsikringsmæglere A/S 

“I forbindelse med vores Adviseryboard møder, blev det i efteråret 2017, besluttet at V-R Gruppens fokus i første halvår af 2018, skulle være på interne processer, arbejdsgange, personale og Lean.Vi fandt det nødvendigt at involvere en ekstern rådgiver til opgaven og da jeg på et netværksmøde, tidligere på året var så heldig at møde Rikke fra Hybjerghus, fandt jeg det naturligt at få et oplæg herfra til opgaven.

Rikke kom med et oplæg på, hvordan vi kunne komme fra A til B og vi valgte at følge Rikkes oplæg selvom det i første omgang virkede omfattende.

Alle medarbejdere blev orienteret omkring forløbet med Rikke og Hybjerghus primo 2018 og der blev lagt en plan for forløbet, som skulle forløbe frem til sommerferien 2018.

Medarbejderne tog godt i mod opgaven og Rikke førte os godt igennem forløbet og alle følte sig trygge og top motiverede under forløbet.

Resultatet af det hele er blevet en væsentlig optimering af de interne processer, bedre arbejdsmiljø og overskud af tid, til udvikling af forretningen med henblik på servicering af endnu flere kunder og en bedre bundlinje.

Investeringen i Hybjerghus og Rikke, var for os den rigtige beslutning, for at få løst en række dagligdags udfordringer og efterfølgende er der indført tavlemøder (Lean) og alle leder dagligt efter det ”runde hjul”

Stort tak til Rikke og Hybjerghus her fra !”

Peter Maae Jensen, Direktør, Aida A/S

”Vi ville gerne optimere vores administrative processer på kontoret, og fik derfor anbefalet Rikke Bech Skougaard, Hybjerghus Consult.

Der blev holdt et møde, og vi følte os straks i trygge hænder. Vi fik hurtig tillid til hendes kompetencer både indenfor optimering og rekruttering.

Rikke har været knyttet til vores hus siden feb. 2014, hvor vi har været igennem en spændende proces omkring optimering af vores arbejdsgange.

Hun har faciliteret en implementering af forskellige optimeringstiltag, såsom Lean-tavler og A3-projekter.Vi har afholdt en række workshops omkring bl.a. Orden og ryddelighed (5S), Nedbrydning af strategiske mål, Personlig Effektivitet og Værdistrømsanalyser. Tillige står Rikke for individuel personlig coaching med medarbejderne ifht. deres egen personlige effektivitet.Aida A/S har fået et større indgående kendskab til forskellige optimeringsværktøjer og – filosofier.

Vi har fået revideret og optimeret procesforløb både ifht. forretningsgange og ansvarsskift, og oplever en mere optimal udnyttelse af arbejdstiden og deraf økonomisk og tidsmæssig afkast.Tillige hjælper Rikke os stadig med DISC Personanalyser ifbm. ansættelse af personale på kontoret og i salgsteamet.

Jeg kan hermed give min bedste anbefaling af Rikke.”

Sådan kommer du i gang


Jeg er klar til at optimere personer og processer i din virksomhed.

Kontakt mig for en uforpligtende snak.

Jeg ser frem til at høre fra dig.

Tilmeld dig nyhedsbrevet her

Få et nyhedsbrev du faktisk gider læse.

Lad mig udfordre dig: