Vision, Mission og Værdier

Sæt retningen

For at få en effektiv og velfungerende virksomhed eller organisation skal fundamentet være i orden.

Fundamentet består af en klar vision-, mission- og værdibeskrivelse.

Vision
Virksomhedens vision handler om, hvor den skal hen. Hvad er målet for virksomheden, og hvad skal den opnå.

Mission
Missionen handler om, hvorfor virksomheden har sin eksistensberettigelse. Hvorfor er virksomheden sat i verden, og hvad skal den udrette.

Værdier
Værdierne er de elementer, som arbejdet hviler på, og som skaber kulturen i virksomheden. Det kan være respekt, fællesskab eller professionalisme.

Når alle er klar over, hvad målet er i organisationer, hvorfor den er sat i verden og hvilke værdier den agerer efter, er det lettere at skabe fremdrift og produktivitet.  

Ny retning eller optimering af den eksisterende strategi

Mange virksomheder arbejder med tidsinterval-bestemte strategier for deres vision, mission og strategier. 

Det betyder, at strategierne løbende skal fornyes eller helt skrives om – afhængig af virksomhedens situation og markedspositionering.

Det kan ofte være en fordel at få nye øjne på den strategiske indsats. Jeg har flere års erfaring med virksomhedsrådgivning og hjælper gerne.

Sådan hjælper jeg 

Jeg er skarp på forretningsudvikling og strategiplanlægning. 

Typisk vil et samarbejde om udvikling eller tilpasning af en virksomheds vision, mission og værdigrundlag indeholde følgende elementer

– indledende samtale med ledelsen – herunder afklaring af opgavens indsatsområder 

– afholdelse af strategiworkshops

– udarbejdelse af strategidokumenter

– rådgivning vedr. implementering samt opfølgning

At skabe og vedligeholde en virksomheds vision, mission og værdier

handler også om at udvise lederskab. 

Læs mere om ledelse og selvledelse her