Teambuilding

Styrk relationerne med teambuilding

 

Teams, der har indbyrdes gode relationer, har stor forståelse for hinandens styrker og forskelligheder, respekt for fagligheden og en anerkendende tilgang til samarbejdet, præsterer bedre. 

 For at dette kan forekomme, må der ligeledes være en god kommunikation og teamånd.

Idag, hvor flere og flere opgaver løses projektbaseret og i teams, er det vigtigere end nogensinde, at teamstrukturen og sammensætningen virker. Ellers opstår der hurtigt konflikt til skade for arbejdsprocessen og resultatet af kerneopgaven.

Teambuilding dækker over hele den proces, som bevidst igangsættes for at skabe grobund for velfungerende teams.  

Teambuilding er en god investering som medarbejderudvikling og virksomhedsvækst.

 

 

Sæt teambuilding i system

Teambuilding skal initieres af en grund. Der skal være et mål med aktiviteten. Ofte vil en teambuilding-aktivitet blive iværksat, hvis der skal etableres nye samarbejdsrelationer i teams, hvis der er gnidninger i et eksisterende team, eller hvis flere teams fra forskellige afdelinger skal arbejde sammen på tværs. 

Teambuilding skaber relationer, og lader kolleger og ledere se hinanden fra andre sider end den daglige arbejdsrelation. Det kan være meget givende at kende hinanden på andre måder end i en faglig sammenhæng. Til det er teambuilding oplagt.

 

Sådan hjælper jeg 

Jeg planlægger og faciliterer teambuilding-aktivteter samt afholder workshops om det gode team, teamsammensætning, ledelse af teams og samarbejde i teams.

I dette arbejde kan anvendelse af DISC Personanalyser også være et effektfuldt redskab, – det gør jeg også gerne brug af.

Teamudvikling forudsætter et fælles sprog og et fælles udgangspunkt
– for derigennem skaber man team-følelsen. 

Læs mere om kommunikation her