Ledersparring

Fokuser på kerneopgaven 

Uanset om du er leder eller medarbejder, handler din fornemmeste opgave om, at du har fokus på den kerneopgave, der følger med din jobfunktion.

Ud fra kerneopgaven kan du planlægge og prioritere dine delopgaver og mål for dit arbejde. 

Ledelse handler om at have et skarpt øje for personalets indsats. At skabe de optimale rammer for, at indsatsen kan leveres. Ledelse handler også om at sikre, at virksomhedens vision, mission og værdier implementeres og efterleves. 

De fleste medarbejdere ved godt, hvad deres opgaver er. De ved, hvordan de skal udføres. På den måde er de fleste selvledende, men for, at en selvledende tilgang kan lykkes, skal der være klare rammer og klar kommunikation for virksomhedens vision – og dermed kerneopgavernes indhold. 

God ledelse ses på bundlinjen

Mangeartede undersøgelser har konkludret det samme: God ledelse kan ses på bundlinjen. Det hænger sammen med, at når ledelsen er tydelig, inkludrende, kommunikativ, anerkendende og rummelig, så trives medarbejderne.

Medarbejdere, der har det godt, præsterer bedre, har færre sygedage og er mindre tilbøjelige til at skifte job. Alt sammen parametre, som vil kunne ses på bundlinjen. 

Jeg har flere års erfaring indenfor ledelse og arbejdsmiljø. Jeg bistår gerne din virksomhed i udviklingen af en bæredygtig indsats indenfor ledelse og selvledelse.

Sådan hjælper jeg 

At skabe selvledende medarbejdere handler om god ledelse fra virksomhedens lederteam. 

At blive en god leder er som at lære et håndværk. Det kræver øvelse, indsigt og feedback. 

Jeg fungerer som mentor og businesscoach for ledere, der ønsker at udvikle egne kompetencer inden for personalestyring- og udvikling.

Når du interesserer dig for ledelse, har du måske også lyst til at vide mere om,

hvordan du kan hindre konflikter blandt medarbejderne.

Læs mere om konflikthåndtering her