Konflikthåndtering

Minimer konflikter 

 

Konflikter er uoverensstemmelser mellem mennesker. Konflikter vil altid indebære et problem, som er knyttet til sagens kerne: Altså det, der er opstået uenighed om – samt en relation.

Relationen mellem mennesker, der er i konflikt påvirkes negativt. Er der mange konflikter i en virksomhed, vil der ofte være et anspændt og ufleksibelt arbejdsmiljø. Det kan lede til stress og sygemeldinger eller fratrædelser, – og i bedste fald spildtid.

Alle konflikter indeholder flere dimensioner. Hvis der ikke tages hånd om disse, kan de udvikle sig fra små uoverensstemmelser til eksplosionsagtige konflikter, der forpester hele virksomheden.

Det er afgørende at skabe en kultur, hvor konflikters opståen minimeres, og hvis konflikter opstår, at de håndteres og løses. 

s

Lær konflikthåndtering 

 

Desværre får mange konflikter lov at udvikle sig til uholdbare niveauer, fordi ingen ved, hvad de skal stille op med konflikten. 

Det er en skam. Mange konflikter kan lukkes allerede i uoverensstemmelses-perioden, inden der reelt er opstået en konflikt, men det kræver viden og de rette værktøjer. 

Dem kan du få hos mig.

Sådan hjælper jeg 

Som coach har jeg mulighed for at mediere i konflikter, der allerede er opstået, og som kræver løsning nu. 

Forebyggende holder jeg foredrag og workshops om konflikthåndtering. Individuelle forløb med virksomhedsejeren/-lederen kan også være meget udbytterige!

Finder du dynamikken mellem mennesker relevant,
så kan teambuilding også være interessant for dig. 

Læs mere om teambuilding her