Kommunikation

God kommunikation er klar tale

Vi kender alle den samtale, som af mærkelige årsager kørte af sporet og skabte mere forvirring end afklaring. Den form for samtale er dårlig kommunikation. 

God kommunikation indeholder nogle faste fokuspunkter. Dem kan du med fordel holde dig for øje i den mundtlige dialog med kunder, personale m.v.:

– Din verbale kommunikation: Det du reelt siger 

– Din non-verbale kommunikation: Dit kropssprog, mimik, statur, gestus, tøjvalg  m.v. 

– Din ekstra-verbale kommunikation: Dine ordvalg, udtryk, vendinger, betoning, ordsammensætning m.v.

God kommunikation skaber bedre relationer mellem ledere og medarbejdere og medarbejderne imellem. Klare regler for, hvordan kommunikationskulturen er i en virksomhed, kan have afgørende betydning for et godt arbejdsmiljø.

w

Optimér virksomhedens kommunikation 

 

Al kommunikation har som formål at nå et bestemt mål. Det kan være, at en bestemt opgave bliver udført på en bestemt måde. At vigtige detaljer efterleves. Men al kommunikation er svær, da kommunikation basalt set består af en afsender, et budskab og en modtager. 

 Afsenderens budskab opfattes ikke altid af modtageren i den form, det var tiltænkt. Så har vi problemer i form af misforståelser, forvirring og endda konflikter.

En god sprogkultur – såvel skriftlig som i dialogen mellem mennesker – er derfor vigtig. Er der for mange eksempler på uhensigtsmæssig kommunikation, kan der ske fejl og uheld, ting skal laves om – og det koster alt samme tid og penge.

Optimering af virksomhedens kommunikation er derfor en god idé.

Sådan hjælper jeg 

Jeg afholder workshops om den gode kommunikation, den gode sprogbrug, og det vigtige budskab, som skal nå frem i sin rette form.

Workshops tilpasses din virksomheds situation og varighed af workshops aftales individuelt.

Kommunikation kan være en svær disciplin – og hvis den kører helt at sporet, kan der opstå konflikt. 

Læs mere om konflikthåndtering her