DISC Personanalyse

Personligheds-typerne er vigtige at kende 

 

DISC er et analyse-værktøj, som medvirker til at typebestemmer mennesker i 4 overordnede kategorier: 

1. De dominanssøgende

2. De indflydelsessøgende 

3. De stabilitetssøgende 

4. De kompetencesøgende

Hver af disse er et grundtræk i vores personlighed, som har betydning for adfærd, samarbejdskompetencer, arbejdsmetoder og anvendelse af kompetencer. 

DISC er anvendelig til både medarbejderudvikling og rekruttering

 

Da medarbejdere og ledere er virksomhedens vigtigste råstof, er det afgørende, at alle formår at samarbejde på tværs af afdelinger og teams. Det er også vigtigt, at nye medarbejdere matcher allerede eksisterende medarbejdere. På den måde skabes gode forudsætninger for samarbejde og teamånd.

DISC er et særdeles anvendeligt værktøj til at typebestemme medarbejdere og ledere, så de teams og arbejdsgrupper, som sammensættes i virksomheden får størst mulig basis for succes. 

Sådan hjælper jeg 

Jeg er certificeret i anvendelsen af DISC personanalyse, og hjælper gerne med at udvikle teamsamarbejdet eller rekrutteringsprocesserne ved hjælp af DISC.

Jeg er ligeledes certificeret i anvendelse af Garuda Personprofiler, så dette værktøj er også muligt at anvende.

DISC medvirker til at skabe grobund for bedre samarbejde,
og er meget anvendeligt ved rekruttering af nye medarbejdere. 

Læs også om rekruttering her