Aros Maler Entreprise A/S, Økonomidirektør/CFO Christian Brandenborg:
”Rikke har boostet min produktivitet signifikant 😊😊. Jeg vil anbefale alle, der til dagligt har mange bolde i luften, at tage Rikkes kursus i Personlig Effektivitet.
Jeg bruger selv hendes metoder dagligt, og det har gjort en mærkbar forskel i min eksekvering af opgaver. Udover at have effektive systemer til håndtering af opgaver, mails, møder mm., er Rikke dygtig til at formidle hendes viden. Dette gør at man på få timer bliver i stand til at bruge det formidlede i dagligdagen. Vi har brugt Rikke ifbm. workshop for vores medarbejdere på kontoret. ”
 
 
V-R Gruppen Forsikringsmæglere A/S, Direktør Steen Søndergaard:
“I forbindelse med vores Adviseryboard møder, blev det i efteråret 2017, besluttet at V-R Gruppens fokus i første halvår af 2018, skulle være på interne processer, arbejdsgange, personale og Lean.Vi fandt det nødvendigt at involvere en ekstern rådgiver til opgaven og da jeg på et netværksmøde, tidligere på året var så heldig at møde Rikke fra Hybjerghus, fandt jeg det naturligt at få et oplæg herfra til opgaven.

Rikke kom med et oplæg på, hvordan vi kunne komme fra A til B og vi valgte at følge Rikkes oplæg selvom det i første omgang virkede omfattende.

Alle medarbejdere blev orienteret omkring forløbet med Rikke og Hybjerghus primo 2018 og der blev lagt en plan for forløbet, som skulle forløbe frem til sommerferien 2018.

Medarbejderne tog godt i mod opgaven og Rikke førte os godt igennem forløbet og alle følte sig trygge og top motiverede under forløbet.

Resultatet af det hele er blevet en væsentlig optimering af de interne processer, bedre arbejdsmiljø og overskud af tid, til udvikling af forretningen med henblik på servicering af endnu flere kunder og en bedre bundlinje.

Investeringen i Hybjerghus og Rikke, var for os den rigtige beslutning, for at få løst en række dagligdags udfordringer og efterfølgende er der indført tavlemøder (Lean) og alle leder dagligt efter det ”runde hjul”

Stort tak til Rikke og Hybjerghus her fra !”

 
Aida A/S, Direktør Peter Maae Jensen:
”Vi ville gerne optimere vores administrative processer på kontoret, og fik derfor anbefalet Rikke Bech Skougaard, Hybjerghus Consult.
 
Der blev holdt et møde, og vi følte os straks i trygge hænder. Vi fik hurtig tillid til hendes kompetencer både indenfor optimering og rekruttering.
 
Rikke har været knyttet til vores hus siden feb. 2014, hvor vi har været igennem en spændende proces omkring optimering af vores arbejdsgange.
 
Hun har faciliteret en implementering af forskellige optimeringstiltag, såsom Lean-tavler og A3-projekter.Vi har afholdt en række workshops omkring bl.a. Orden og ryddelighed (5S), Nedbrydning af strategiske mål, Personlig Effektivitet og Værdistrømsanalyser. Tillige står Rikke for individuel personlig coaching med medarbejderne ifht. deres egen personlige effektivitet.Aida A/S har fået et større indgående kendskab til forskellige optimeringsværktøjer og – filosofier.
 
Vi har fået revideret og optimeret procesforløb både ifht. forretningsgange og ansvarsskift, og oplever en mere optimal udnyttelse af arbejdstiden og deraf økonomisk og tidsmæssig afkast.Tillige hjælper Rikke os stadig med DISC Personanalyser ifbm. ansættelse af personale på kontoret og i salgsteamet.
 
Jeg kan hermed give min bedste anbefaling af Rikke.” 
 
 
Bito Lagerteknik A/S, Adm. Direktør Gustaf Sandahl:
”Vi har anvendt Rikke Skougaard  i forbindelse med ansættelsen af flere medarbejdere på mellemleder niveau i vor organisation.
Rikke har i forbindelse med disse rekrutteringer været en utrolig professionel sparringspartner, som har håndteret processerne på et højt kvalitativt niveau. Dette dels gennem et grundigt forarbejde omkring kandidaterne, og dels gennem anvendelse af DISC personanalyserne, som samlet set har givet os et fantastisk godt grundlag for at vælge de rette kandidater til stillingerne.
Vi er en ung organisation, hvor tingene sker hurtigt, Rikke har i den forbindelse været engageret og dygtig til at læse vort behov, samtidig med at hun har præsenteret os for kvalificerede kandidater, allerede ved de indledende samtaler. Ansættelsen af disse kandidater har slutteligt ført til at vi i vor organisation kan bibeholde og videreudvikle den ønskede dynamik samt opnå vore overordnede tocifrede procentuelle årlige vækstmål”.
 
 
Nyborg Kommune, Gruppeleder, Kisser G. Olesen:
Nyborg Kommunes Lønkontor havde stor gavn af Rikkes oplæg omkring ”Personlig effektivitet”. Vi har fået fokus på, hvilken tilgang vi har til løsning af opgaver – og medarbejderne hjælper hinanden med at ”sluge den store grimme frø” og på den måde få løst de ”tungere” opgaver. At hele kontoret deltog har skabt et sammenhold og fokus på, hvordan vi selv kan gøre meget for at skabe effektivitet, bl.a. fokus på, at undgå afbrydelse. Vi fik også helt konkrete tips og tricks til anvendelse af Outlook, som kan lette vores arbejde og sikrer, at opgaver huskes og deadlines overholdes. Det kan varmt anbefales at få Rikke ud som konsulent.
 
 
Direktør i større ejerledet virksomhed:
“Jeg bliver jo lige nødt til at fortælle hvad jeg hører og oplever ang. min medarbejder, for jeg var jo i tvivl ang. hans moral og arbejdsiver.
 
Men må nok sige at du har gjort et kæmpe stykke arbejde med ham som leder og person, som jeg nok var meget i tvivl om og sikker på ikke ville ske, men okay må sige at der er jeg blevet overrasket, meget overrasket!! Flot arbejde!”
 
 
Deltager på kursusforløb hos TietgenSkolen Nina Magelund Larsen:
“Jeg vil gerne rose for en fantastisk god formidling af stoffet på den grundlæggende sælgeruddannelse, som jeg afsluttede i sidste uge. Det var meget inspirerende og satte en masse tanker i gang.
 
Jeg fandt ud af nye kompetencer, som jeg ikke vidste jeg havde, og ikke mindst blev selvtilliden pudset gevaldig af.
 
Tusind tak, for allerede i går fik jeg brug for en del af de ting, I lærte os, da jeg var til jobsamtale. Under samtalen fremhævede jeg alt det, jeg lige havde lært om mødet med kunden, præsentationsteknik og leankompetencer. To timer efter samtalen ringede de og tilbød mig jobbet!”
 
 
Sct. Knudsgruppe, Spejderleder Finn Strandby:
“Jeg sidder lige her og sender dig en venlig tanke, for jeg vil bare gerne have lov at sige tak. Fordi  jeg har nemlig brugt tid på at sætte det runde hjul på.
 
Jeg har nu fået lavet en plan over kontingent indbetalinger til spejderne og ikke mindst så har jeg fået lavet en standart, så jeg er sikker på at jeg får det gjort ens hver gang, og det vil være nemt for en anden at overtage det efter mig , hvis det bliver nødvendigt. Der er sat datoer på som er skrevet ind i Outlook.
 
Det ville jeg ikke have  fået gjort hvis jeg ikke havde været på dit kursus og lært det , så havde det nok endt med brandslukning hver gang. Så mange tak for det.”
 
 
Naturturisme I/S, Sekretariatschef Rico Boye Jensen: 
“Rikke har gennemført et mindre udviklingsforløb i vores organisation. Startende med en Disc-profil for alle medarbejdere, individuel samtale og en afsluttende workshop.
 
Det har været et meget inspirerende og godt forløb for hele medarbejderstaben. Vi er blevet bevidste om egne og andres styrker. Rikke har håndteret det professionelt og har været en tillidsvækkende samarbejdspartner.”
 
 
Phoenix Mecano, Country Manager Mark Edal:
Vi har hos Phoenix Mecano samarbejdet med Rikke Bech Skougaard i forbindelse med rekruttering af ny medarbejder til en salgsstilling i Danmark. Fra første indledende møde til endeligt valg af kandidat har vi følt os i sikre hænder.
 
Rikke har været struktureret, omhyggelig og punktlig i processen. Vi er blevet løbende informeret med relevante statusopdateringer og har haft et yderst minimalt eget tidsforbrug.
 
Ved både 1. og 2. samtaler med kandidater har det været veltilrettelagt med referencer, personlighedstest og uddybende spørgsmål tilpasset de enkelte kandidater.
 
Vi er kort sagt meget tilfredse med rekrutteringsforløbet hos Hybjerghus.
 
 
Sophienlund, Driftsleder Søren Christoffersen Kiel:
“Jeg har fået lavet DISC flere gange og det var interessant at se at min nuværende DISC ikke har ændret sig i forhold til de andre jeg har lavet. Jeg havde en forventning om at den ville ændre sig i forhold til den stilling jeg har i dag.
 
Det jeg tog med fra mødet var, at tænke mine medarbejdere ind i DISC. Det har givet mig større forståelse for deres måde at arbejde på og hvordan de reagere i forskellige situationer. Din gennemgang og inddeling af DISC med fuglene, gør det nemt at se ca. hvor ens medarbejdere er i systemet.
 
Jeg leder generelt meget igennem ”Situationsbestemt” og ”værdibasseret ledelse”  Med forståelse af DISC er min ledelse af den enkelte medarbejder blevet mere præcis.DISC er endnu et godt værktøj at have i sin ”Leder værktøjskasse” og helt klart noget jeg vil bruge mere i fremtiden.
 
Tak for en rigtig god gennemgang af DISC og den meget uddybne raport jeg fik med der fra.”
 
 
TietgenSkolen, Torben Jacobsen:
Tak for en udbytterig 1. del af vores workshop om personlig effektivitet.
Du skal ha’ stor ros for 1. del, som sad lige i skabet – jeg har fået meget positive tilbagemeldinger.
 
  
Gyllingnæs, Ditlev Rosendahl Baun: 
“Jeg havde en god oplevelse i forbindelse med din DISC-workshop. Det var rart, at jeg havde fået gennemgået oplysningerne personligt med dig inden jeg mødte op til workshoppen.
 
Du var godt forberedt og jeg kunne mærke, at du var godt inde i materialet og kunne give kvalificerede svar på de mange spørgsmål der var. Jeg gik derfra med et bedre kendskab i hvordan de grundlæggende personligheder og jeg selv agerer og opfattes. Det er rigtig godt ledelsesværktøj. Tak for en god workshop.”
 
 
Larsen A/S, Adm. Direktør Carl Johan Larsen:
”Jeg har været med til at ansætte mange medarbejdere i min tid, men jeg har aldrig før været med til at gøre det så grundigt. Rikke Bech Skougaard fra Hybjerghus Consult har været en rigtig god samarbejdspartner til ansættelse af min nye salgschef.”
 
 
Jeannette Strand Pedersen, Chef-konsulent Incento A/S: 
“Tusind tak fordi du vil dele din viden og erfaring med mig. Det er intet mindre end fantastisk at møde en kvinde som dig, der har succes med din egen virksomhed. Jeg var helt høj, da jeg forlod vores møde.”
 
 
CiPe:Care / LH Bilcenter, Adm. Direktør Henrik Hansen:
“Rikke Skougaard har hjulpet mig med ansættelsessamtale og DISC-profil til en ny ledende medarbejder, samt sparring og input til andre arbejdsrutiner. Rikke er meget inspirerende og kompetent. Vi vil løbende fremover bruge Rikke til div. opgaver. Næste gang til DISC-profiler af min Leder-gruppe. Kan kun stort anbefale, at andre får en snak med Rikke Skougaard, det har hjulpet til udvikling af min forretning.” 
 
 
Ryslinge Tagdækning A/S, Adm. Direktør Johnny Poulsen:
“Vi har i Ryslinge Tagdækning A/S anvendt Hybjerghus Consult i forbindelse med ansættelse af en ny entrepriseleder samt i forbindelse med generationsskifte.
 
Jeg har oplevet Rikke Skougaard som en fantastisk tovholder og som meget kompetent personalekonsulent, der med stor professionalisme sikrede en optimal ansættelsesproces.
 
Rikke har ligeledes haft samtaler med ejerne og undertegnede i forbindelse med generationsskifte, hvor samtalerne har haft afgørende betydning for et godt forløb.
 
De bedste anbefalinger gives hermed til Hybjerghus Consult – ring gerne for reference.”
 
 
Pedersen & Madsen A/S, Adm. Direktør Bent Madsen:
”Hybjerghus Consult er en rigtig god sparringspartner på ansættelse af personale samt optimering af arbejdsgange. Ved at søge hjælp ved Hybjerghus Consult er man i gode hænder.”
 
  
Birkemose A/S, Adm. Direktør Ervin Keldorff:
”Rikke har været en dygtig og ansvarsfuld leder, der med godt humør og faglig kompetence har styret produktionen.
Vi har igennem perioden gennemført flere projekter som har været ledet af Rikke. Her kan nævnes gennemførelse af et udviklingsprogram for medarbejdere i forbindelse med indførelse af Lean, udarbejdelse af ny layout for fabrikken og gennemførelse af en total omflytning af arbejdsoperationer. 

Rikke har på forbilledlig vis taget hånd om de timelønnedes behov for rammer uden at begrænse frihed under ansvar. Vi kan kun give Rikke de bedste anbefalinger.” Artikel i Fyns Amtsavis vedr. integration af flygtninge i den daglige produktion Artikel i Fyns Amtsavis vedr. kraftig fremgang ved Birkemose A/S

 
Meier Profil & Glas a.s, Adm. Direktør Jørn Meier:
”Det er med vemod at vi må sige farvel til Rikke, der ønsker større udfordringer, og derfor har opsagt sin stilling som produktionschef.

Hun har vist omhyggelighed og engagement i sit arbejde, og besidder en høj teknisk viden, som hun med sit rolige temperament har været god til at formidle. Selv i perioder med stort arbejdspres, har hun forstået at tackle ofte svære situationer.  

Vi ønsker Rikke held og lykke i det nye job, og kan give hende de bedste anbefalinger.”


Butikschef Kamilla Bentsen:

”I forbindelse med mit job som leder fik jeg i december 2011 tilknyttet Rikke Bech Skougaard som mentor. Jeg har i hele 2012 haft jævnligt kontakt med Rikke og haft stor glæde af det. Hver gang vi har haft møder, har det været med et stort fagligt indhold.
 
Rikke har præsenteret mig for, og trænet mig i brugen af redskaber, som har gjort mine opgaver som leder mere overskuelige. Rikke har været meget tålmodig, god til at lytte og samle trådene, så jeg har kunnet komme videre med mig selv og i mit job som leder.
 
Jeg kan på det varmeste anbefale Rikke Bech Skougaard”.