Procesoptimering/LEAN handler om at fjerne og forebygge spild i alle processer og aktiviteter. Med spild menes der f.eks. spild i form af transporttid, ventetid og overproduktion.

Ofte tænker vi kun på Lean og optimering som noget vi arbejder med i produktionen, men der er rigtig meget at hente ved at gå alle processerne igennem i administrationen. Der kan være meget tidsspilde gemt i, at man ikke kan finde f.eks. bestemte dokumenter eller den tidligere korrespondance, der har været i den pågældende sag. Orden og systematik er vigtigt både i papirsystemet og i mailene.

Flg. processer kunne være aktuelle at gennemgå:

.    Tilbudsgivning

.    Ordremodtagelse og indtastning

.    Planlægning af produktion

.    Indkøb og varemodtagelse

.    Styring af produktionen

.    Færdigmelding og opgørelse af vareforbrug

.    Levering og forsendelse

.    Fakturering

 

Inviterer du til at få taget din tid?