Procesoptimering/LEAN handler om at fjerne og forebygge spild i alle processer og aktiviteter. Med spild menes der f.eks. spild i form af transporttid, ventetid og overproduktion.

Det er meget vigtigt at få stor medarbejderinvolvering, så det sikres, at det bliver en kontinuerlig proces. Det skal også virke i morgen og i overmorgen. Både ledelse og medarbejdere skal deltage og vise interesse for vigtigheden for denne nye ændrede måde at se på tingene.

En fremgangsmåde kunne se således ud:

  • Afholdelse af en workshop med ledelse og personale, hvor der fortælles om teorien bag Lean.
  • Bagefter skal vi ud og GØRE tingene ude i produktionen, på lageret eller i butikken.
  • Når workshoppen er slut har alle fået en forståelse for forbedringer og optimeringer. Det er vigtigt, at spild kan undgås ud i fremtiden og at der bliver sat fokus på det fra alle sider.

En anden fremgangsmåde kunne være denne:

  • De nuværende processer i produktionen gennemgås og kortlægges
  • Ved hjælp af medarbejderinvolvering findes frem til de nye og forbedrede fremgangsmåder
  • Disse nye måder implementeres, så resultaterne kan ses
  • Det aftales i produktionen, hvordan man sikrer den fortsatte fastholdelse

Der er mange måder at gribe optimering og fjernes af spild an, så hvis du gi´r en kop the :-), så er jeg frisk på at komme forbi.