Rekruttering: DISC Personanalyse er velegnet til rekruttering, da det med denne personanalyse f.eks. er muligt at afdække om en medarbejder gerne vil styre andre eller om det er en medarbejder, der er imod forandringer. Kort sagt, svar som er meget brugbare i en ansættelsessituation.

Medarbejderudvikling/kommunikation: Ved hjælp af en DISC Personanalyse på alle medarbejderne (f.eks. på kontoret eller i en udvalgt afdeling) kan deres foretrukne adfærd synliggøres både overfor dem selv og overfor hinanden. Når man kender sin egen og de andres foretrukne adfærd, bliver den indbyrdes kommunikationen meget mere konstruktiv. Man får hver især kendskab til sine egne stærke og svage sider, og får derved mulighed for at ændre dem, hvis man har lyst til det.

Teamudvikling og teamsammensætning: Med DISC Personanalyse kan der sættes teams sammen på baggrund af medarbejdernes personligheder, hvilket alt efter ønsket effekt kan skabe dynamiske teams. I et eksisterende team kan adfærdsmønstre klarlægges for teammedlemmerne, hvorved det også kan overvejes om de mest nødvendige personlighedstræk findes i teamet. Udover DISC Personanalyser anvender jeg også Belbin Teamanalyser til at sammensætte effektive teams.